VII Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu – Pogadajmy

Stowarzyszenie POLITES, Regionalne Centrum Wolontariatu, Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie, serdecznie zaprasza wolontariuszy, osoby uczące się w klasach IV- VIII szkół podstawowych oraz osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych razem z opiekunami do udziału w VII Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu, które odbędzie się we wtorek 12 grudnia w Szkole Podstawowej nr 41 ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie, w godz. 10.00 -14.30.

Patronat honorowy nad Forum pełni Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska.

Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu to przestrzeń dialogu, dzielenia się doświadczeniami, mówienia o zrealizowanych akcjach i działaniach, to też przestrzeń inspiracji i doskonalenia umiejętności w zakresie działalności społecznej w lokalnym środowisku. Pogadajmy – hasło przewodnie tegorocznej edycji wynika z przekonania o tym, że wolontariat otwiera na autentyczny dialog, praktycznie uczy skutecznego komunikowania, a przede wszystkim umożliwia rozmowę z drugim człowiekiem, z którym możemy bardzo się różnić, a jednocześnie wzajemnie poznawać inną perspektywę. Wolontariat to próba zrozumienia, przyjrzenia się czyimś potrzebom, w tym także istotom innych gatunków, zwierzętom, z którymi żyjemy i o które możemy odpowiednio zadbać. 

Zapraszamy do zapoznania się z formułą uczestnictwa i programem.

Do udziału w Forum zapraszamy grupy uczniów z opiekunem, którzy zrealizowali działanie społeczne, wolontariackie, na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od grudnia 2022 do listopada 2023 r. 

Z każdej szkoły  może zgłosić się reprezentacja – czworo uczniów i jeden opiekun. Każda z grup w zgłoszeniu wysyła opis działania / inicjatwy/ projektu wolontariackiego, jaki zrealizowała lub realizuje, który to projekt przedstawi na Forum. Doceniamy wielość i wszechstronność działań Szkolnych Klubów Wolontariusza. Sugerujemy by na Forum wybrać i przedstawić jedno działanie. Opis powinien mieścić się w przedziale 1500-2500 znaków ze spacjami. Przesłane materiały zostaną wykorzystane w publikacji dostępnej on-line na stronie Stowarzyszenia POLITES. 

Podczas Forum reprezentacje SKW będą prezentować wybrane działanie/ inicjatywę/ projekt w formie krótkiego, kilkuminutowego wystąpienia przed publicznością. Każdy zespół może przygotować wizualną prezentację swoich działań w formie plakatu na dużym formacie (format A3/ brystol/karton). Po prezentacji wszystkich SKW odbędzie się głosowanie na najciekawsze inicjatywy. Głosować będą wszyscy uczestnicy Forum. 

Program:

sala gimnastyczna

od godz. 09:00- Rejestracja, zapisy na warsztaty.    

10:00 Uroczyste rozpoczęcie Forum i  prezentacje Szkolnych Klubów Wolontariusza.

         Głosowanie na najciekawsze działanie/inicjatywę/ projekt.

12:00 Przerwa na pizzę.

12:30 Warsztaty dla uczniów: 

  1. POV: jesteś osobą wolontariacką. Jak hajpować wolontariat?
    Warsztat, podczas którego wspólnie zidentyfikujemy jasne strony wolontariatu. Co sprawia, że Ci się chce? Jak przekazać to innym i zachęcić do włączenia się w ten sposób pomagania? Zidentyfikuj swoje supermoce i zostań ambasadorem naprawdę dobrej zmiany! Może nakręcimy rolkę na ten temat – kto wie? Warsztat poprowadzi Kinga Rabińska, animatorka i organizatorka kultury, specjalistka ds. promocji i komunikacji, działająca w Stowarzyszeniu „Oswajanie miasta”. Warsztat dla uczniów szkół podstawowych.
  2. Jakiego kota widzisz? – komunikacyjne gry i zabawy teatralne.  Warsztaty o komunikowaniu się w różnych sytuacjach i barierach komunikacyjnych, które łatwo wyeliminować, by naprawdę się rozumieć. Za pomocą narzędzi pedagogiczno-teatralnych porozmawiamy o rozmienianiu i podoświadczamy rozumienia i nierozumienia. Na koniec polecimy w kosmos, oczywiście, jeśli się dogadmy. Warsztat poprowadzi Marta Gosecka, pedagożka teatru z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Warsztat dla klas 7-8 szkół podstawowych
  1. Jak dogadać się z psem? Warsztat obejmuje zagadnienia obcowania z psami, specyfikę ich potrzeb oraz sposoby na międzygatunkowe porozumiewanie się. To też opowieść o wolontariacie w schronisku, rozmowa o mądrym pomaganiu i dobrym życiu z psami. Warsztat poprowadzi Patrycja Kowalska, wolontariuszka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. Warsztat dla wszystkich chętnych.
  1. Ale historia! Warsztaty tworzenia kart storytellingowych. Stworzymy wciągające opowieści, zbudujemy napięcie, będziemy wychodzić poza ramy, wsłuchiwać się i dobrze się bawić. Warsztat poprowadzi dr Kalina Kukiełko. Warsztat dla wszystkich chętnych. 
  1. Volunteers Just Want To Have Fun – warsztat pełen gier i zabaw, w języku angielskim poprowadzą wolontariusze europejscy Vincent Claeys, Youssef Bidak, Andrea Pichierri, Nino Razmadze. Warsztat dla wszystkich chętnych.

Warsztat dla nauczycieli: 

  1. Jak podpalić młodzież do działania i przy okazji samemu nie spłonąć. – warsztat o tym jak być dobrze rozumianym – pomysły na pracę z metaforą, o obszarach zagrożenia w wolontariacie, i o tym jak się po nich poruszać – opracowanie mapy. Warsztat poprowadzi Marta Stachura i Kasia Michałek 

14:00 Podsumowanie Forum

Jak wziąć udział w Forum?

  1. Wypełnij i wyślij Formularz zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ. 

Termin zgłoszeń to  poniedziałek 4 grudnia 2023.

  1. W odpowiedzi na wypełniony Formularz zgłoszeniowy, prześlemy potwierdzenie udziału i  informacje organizacyjne.  

O udziale reprezentacji w Forum decyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach projektu Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat.

Centrum Wolontariatu jest współfinansowane przez Miasto Szczecin.

Wydarzenie wspiera Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie.

Działanie realizowane w ramach programu Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.

Zobacz również