Warsztat wstępny | Wolontariat w pierwszych krokach | czerwiec 2024

Zapraszamy na warsztat o wolontariacie, wszystkie osoby, które chcą rozpocząć działania, ale nie wiedzą gdzie, co i jak? Warsztat pomoże się w tym zorientować.

Zapraszamy również wszystkich już zdecydowanych, aby poszerzyli swoją wiedzę z zakresu wolontariatu, bo warto znać swoje prawa.

Podczas warsztatów zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • definicja wolontariatu wg Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce;
  • prawa i obowiązki wolontariuszy wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.
  • indywidualna motywacja do podjęcia pracy wolontarystycznej;
  • bieżące oferty wolontariatu i gdzie szukać wolontariatów dla siebie?

Data: 25 czerwca (wtorek) w godz. 17:00-19:00

Miejsce: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205

Aby wziąć udział w warsztacie wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy

Lista obecności na warsztat została zamknięta. Zapraszamy na warsztat w lipcu.

Zobacz również