Wolontariat Pracowniczy

Program Wolontariatu Pracowniczego na Pomorzu Zachodnim. Oferta dla przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. #Wypróbuj Wolontariat w Twojej firmie.

Dobro mnoży się, gdy dzielisz je z innymi. Najlepszym na to dowodem jest wolontariat pracowniczy, dzięki któremu zyskuje lokalna społeczność, pracownicy i sama firma. Wolontariat daje dużo radości i satysfakcji, wzmacnia tych, którym pomagamy, wspiera tworzenie pozytywnych zmian i pozwala budować dobre relacje. Programy wolontariatu pracowniczego są coraz częściej realizowane w firmach, zakładach pracy, instytucjach, będąc dobrym przykładem współpracy międzysektorowej. Wolontariat często jest nieodzownym elementem strategii CSR, a przede wszystkim to autentyczne i angażujące działanie dla lokalnej społeczności, dla ważnej sprawy, niesienia niezbędnej pomocy i wsparcia. Wolontariat to też możliwość rozwoju i integracji zespołu w atrakcyjnej i zadowalającej formule, dzielenie się umiejętnościami i zdobywanie nowych kompetencji, a także budowanie pozytywnego przekazu i relacji zarówno wewnątrz firmy jak i z otoczeniem. Forma i rodzaj wolontariatu zależy od zasobów, oczekiwań i wizji społecznego zaangażowania zgodnej z misją i strategią przedsiębiorstwa czy instytucji. Wolontariat zespołowy, osobisty, kompetencyjny, programy mentorskie, zbiórki, e-wolontariat, wolontariat długoterminowy i akcyjny to niektóre z możliwości działania. Istotne jest aby działanie, czas, rodzaj był adekwatny do celów firmy jak i był angażujący i efektywny dla pracowników. Najlepszy wolontariat to ten, który najlepiej odpowiada na potrzeby i jest najlepszy dla danego zespołu. Nasze doświadczeniaNa przestrzeni wielu lat współpracowaliśmy z firmami realizującymi różnorodne akcje i działania w ramach wolontariatu pracowniczego: PZU – wspólna realizacja Festynu dla dzieci w Domu Kultury Klub Skolwin Convergys International Sp. z o.o. – Remont siedziby Stowarzyszenia, pomieszczeń do warsztatów i spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Arvato – warsztaty dla pracowników i zaangażowanie w program Pierwsza Pomoc w Lekcjach DB Port Szczecin – pośrednictwo dla wolontariatu, nawiązanie współpracy z organizacją pomocową Amazon – wsparcie realizacji programów Pierwsza Pomoc w Lekcjach oraz pośrednictwo wolontariatu w organizacjach pozarządowych w Szczecinie i na terenie Pomorza Zachodniego. Wspieramy Wolontariat pracowniczy na wiele sposobów. W zależności od potrzeb Twojej firmy możemy zrealizować następujące działania: diagnoza; badanie doświadczeń i potrzeb pracowników wypracowanie i wdrożenie programu wolontariatu pracowniczego skrojonego na miarę oczekiwań firmy. Wsparcie procesu wolontariatu pracowniczego, który będzie odpowiadał na społeczne potrzeby i równocześnie będzie praktyczną realizacją wartości Twojej firmy realizacja pilotażowych działań lub akcji społecznej, warsztaty i szkolenia dla pracowników -wolontariuszy i koordynatorów doradztwo i konsultacje; odpowiemy na pytania, pomożemy rozstrzygnąć kwestie formalne merytoryczne i organizacyjne wsparcie w procesie realizacji wolontariatu pracowniczego, ewaluacja pośrednictwo i budowanie partnerstw- współpracujemy z wieloma organizacji pozarządowymi, instytucjami z Pomorza Zachodniego działającymi w różnych obszarach życia społecznego. Łączymy potrzebujących pomocy i wsparcia, z tymi którzy mogą go udzielić. promocja wolontariatu pracowniczego i realizowanych działań. Jest wiele dobrego do zrobienia, spotkajmy się i zróbmy to. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zgłoś się i skorzystaj z naszej oferty: Zapraszamy do kontaktu biuro@polites.org.pl Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj Wolontariat. Działanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,