Zapraszamy szkoły do udziału w badaniach nad samorządnością

W ramach programu Aktywni Obywatele Stowarzyszenie POLITES prowadzi projekt „Las – laboratorium aktywności i samorządności” mający na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa szczecińskich uczniów w życiu społeczności szkolnej. Partnerami projektu są m.in Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Częścią projektu są badania ilościowe (ankieta online) dotyczące świadomości i zaangażowania uczniów szkół podstawowych (uczniowie klas 4-8) i ponadpodstawowych w działania samorządu w ich szkole.

Dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety z Państwa podopiecznymi np. podczas lekcji wychowawczej.

Ważne informacje:

– prosimy o wypełnienie ankiety przynajmniej przez dwie klasy z Państwa szkoły (starszej i młodszej),

– ankieta jest całkowicie anonimowa, wyniki zbierane są w bazie jako bezosobowe dane statystyczne, nie ma w niej pytań, które mogłyby wskazać na szkołę, a tym bardziej konkretnego ucznia,

– ankieta nie zawiera pytań wrażliwych (np. dotyczących poglądów religijnych, politycznych, etnicznych itp.),

– odpowiedź na wszystkie pytania zajmuje ok 10-15 minut,

– ankieta będzie aktywna w dniach od 12 kwietnia do 12 maja – po tym terminie jej wypełnienie nie będzie możliwe.

Link do ankiety dla szkół podstawowych:

https://forms.gle/6gKraft1wxZqpVFm7

Link do ankiety dla szkół średnich:

https://forms.gle/CfsFeiPHTAQrr7rw7

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji dr Kalina Kukiełko kalina.kukielko@usz.edu.pl, Anna Biały biuro@polites.org.pl.

Jeśli są Państwo zainteresowani, po realizacji badań, chętnie udostępnimy Państwu ich wyniki.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Zobacz również