O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie POLITES powstało w 2002 roku, a swą nazwę zaczerpnęło od greckiego słowa „polites”, które można tłumaczyć jako „obywatel”. Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. POLITES prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu, programy takie jak Starszy Brat Starsza Siostra, Pierwsza Pomoc w Lekcjach. Stowarzyszenie posiada Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach wolontariatu międzynarodowego, jest jednym z założycieli i członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej oraz jednym z fundatorów Fundacji “Sektor3”. Współpracuje międzysektorowo z wieloma podmiotami, a do działań realizowanych w Szczecinie i regionie, angażuje wolontariuszy ze społeczności lokalnych i wolontariuszy europejskich. Członkowie Stowarzyszenia reagują na potrzeby i wyzwania,  w pandemii działaliśmy w ramach akcji #SzczecinPomaga. Prowadzimy szereg działań dla obywateli Ukrainy, osób z doświadczeniem uchodźczym. POLITES wspiera dzieci i młodzież, koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy tworząc możliwość praktycznego zdobywania wiedzy, kształtowania budżetów, umiejętności miękkich, empatii, aktywnego włączania i  nabywania  kluczowych kompetencji. Wzmacniamy wolontariat z wzajemnością