Zjazd Organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności

15-10-2019

Na początku października pracująca w Stowarzyszeniu POLITES koordynatorka wolontariatu europejskiego, Ewelina, wzięła udział w Zjeździe Organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności w Serocku.

Było to wydarzenie zorganizowane przez Narodową Agencję Programu Europejski Korpus Solidarności – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Udział w nim wzięli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji i placówek, w których realizowane są projekty wolontariackie, solidarnościowe, staże i miejsca pracy. Spotkanie to dało przestrzeń do dzielenia się dobrymi praktykami, doświadczeniami i pochwalenia się rezultatami. 

 

 

W tym roku w Stowarzyszeniu POLITES realizujemy projekt pod nazwą #activeEUROPE. Gościmy wolontariuszy i wolontariuszki z różnych europejskich krajów, którzy wspierają nasze lokalne działania. Prowadzą warsztaty, gry i zabawy, opowiadają o swoich krajach, kulturze. Zachęcamy do zaproszenia nas do swojego przedszkola, szkoły. 

"Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro."[źródło: https://eks.org.pl/o-korpusie]