Biblioteczka pozarządowa

02-01-2010

Zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteczki Pozarządowej prowadzonej przez Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES. Chcemy służyć wsparciem zarówno dla wolontariuszy, organizacji oraz instytucji, jak i innych zainteresowanych.

Stowarzyszenie dysponuje publikacjami, które zawierają treści formalne, związane z różnymi obszarami funkcjonowania w III sektorze, a także merytoryczne – wspomagające pracę wolontariuszy. W ten sposób pragniemy wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu usługę.

Książki oraz czasopisma są udostępniane do korzystania na miejscu lub skopiowania. W przypadku posiadania przez nas większej ilości danego egzemplarza możliwe jest wypożyczenie. Dążymy również do wzbogacania naszych zbiorów poprzez zakup nowych książek i czasopism, które będą pomocne w działalności wolontariuszy oraz podmiotów korzystających z ich pomocy.

Korzystanie z Biblioteczki jest możliwe w godzinach pracy Centrum Wolontariatu.

DO KORZYSTANIA NA MIEJSCU:

Seria Warto Wiedzieć Więcej

 • Dobre praktyki po polsku, czyli praktycznie o FS
 • Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza NGO’s
 • Informator o organizacjach prowadzących szkolenia
 • Inwestycje finansowe organizacji pozarządowej
 • Jak napisać statut fundacji
 • Jak założyć fundację
 • Jak napisać statut stowarzyszenia
 • Jak stworzyć dobry projekt
 • Jak założyć spółdzielnię socjalną
 • Jak założyć stowarzyszenie
 • Jak współpracować z administracją publiczną
 • Jak zostać organizacją pożytku publicznego
 • Kontrola i nadzór NGO’s
 • KRS a fundacje i stowarzyszenia
 • Plan oznaczania i numerowania kont
 • Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych,
 • Senior, osoba niepełnosprawna i poborowy jako pracownicy NGO’s
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Wolontariat Filantropia i 1% Raport z badań 2007
 • Zakończenie działalności NGO
 • Zarządzanie finansami w NGO’s
 • Zatrudnianie pracowników w NGO
 • Zbiórki publiczne

Materiały o wolontariacie

 • I ogólnopolskie badania wolontariatu pracowniczego – raport, Warszawa 2008
 • Budowanie i rozwój zespołu poprzez wolontariat pracowniczy, Warszawa 2008
 • Na prawo patrz,
 • Wolontariat biznesu
 • Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik Prawny. Warszawa 2010
 • Wolontariat w szkole,
 • Wolontariat, filantropia i 1% – 2003,
 • Wolontariat, filantropia i 1% – 2005,
 • Wolontariat, filantropia i 1% – 2006,
 • Wolontariat, filantropia i 1% – 2007,
 • Sektor non-profit w Polsce – 2009,
 • Pomaganie nakręca mnie,
 • Wolontariusze – źródło siły organizacji,
 • Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza
 • Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszami,
 • Ludzie od dobrych pomysłów, Stowarzyszenie KONCENTRAT, Warszawa 2010
 • Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej, Warszawa 2008,
 • Wolontariat w województwie łódzkim, Łódź 2004.
 • Wolontariat łączy pokolenia,
 • Same plusy – Wolontariat 50+, prezentacja doświadczeń,
 • Dobre praktyki wolontariackie na podstawie doświadczeń Centrów Wolontariatu.
 • B. Kromolicka, Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń 2005,
 • Z. Tokarski, Wolontariat w Polsce. Raport z badań w latach 2000- 20003, Łódź 2008,
 • J. Królikowska, Socjologia dobroczynności, Warszawa 2006
 • Pracownicy socjalni i wolontariusze, a możliwości reformy pomocy społecznej, Krystyna Marzec Holka, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1998,
 • Wolontraiat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społęcznej i pracy socjalnej, red. Bożena Matyjas, Kielce 2009
 • Wolontariat młodzieżowy, EDUKACJA OBYWATELSKA 3, ZCDN, Szczecin 2010,
 • Potencjał wolontarystyczny w Trójmieście, 2009
 • Wolontariat dla grup społecznie zaniedbanych. Raport końcowy, Stowarzyszenie “Jeden świat” 2000

Opracowania zwarte

 • 50 pytań o Unię Europejską,
 • Będę świadkiem w sądzie. Poradnik dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2009,
 • Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce- Vademecum, Komisja Europejska, Warszawa 2009
 • Co młody konsument wiedzieć powinien?, gimnazjum, Kraków 2006,
 • Co młody konsument wiedzieć powinien?, szkoły ponadgimnazjalne, Kraków 2006,
 • Co młody konsument wiedzieć powinien?, szkoły podstawowe, Kraków 2006,
 • Czlowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, A. Leszczyńska – Rejchert, Olsztyn 2010,
 • Dziecko autystyczne.com, KTA o/Szczecin, Szczecin 2009,
 • Demokratie macht Schule – Praxistipps und Beispiele fuer Die Mitbestimmung von Schuelern, Berlin 2007
 • Die Rechte der Kinder, Benno Schick, Andrea Kwasniok. Stuttgart 2008,
 • Dodać życia do lat, Materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych, Zofia Zaorska, Lublin 1999,
 • Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne, Konferencja nt. Edukacji Nieformalnej, Warszawa 2005,
 • Doświadczać uczenia-materiały dotyczące programu młodzież, Warszawa 2005,
 • Działalność pożytku publicznego i wolontariat, R. Golat, Jaktorów-Warszawa 2005,
 • Edukacja obywatelska młodzieży. Dobre praktyki, Fundacja Cicis Polonus, Warszawa 2009,
 • Edukacja międzykulturowa, Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Narodowa Agencja Programu “Mlodzież w działaniu”, Warszawa,
 • Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność?, Jan Jakub Wygański, Jawor 2008
 • Elementarz trzeciego sektora, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005,
 • EURO <26. Nowoczesna Karta Młodego Europejczyka
 • Europa dla kobiet. Udział kobiecych organizacji pozarządowych w procesie wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, raport 2004-2005, Warszawa 2005,
 • European Youth Card Association
 • Europejskie Pieniądze. Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE. Fundusze UE w latach 2007- 2013,
 • Ewaluacja w pracy metodą projektu, Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu cz.4, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu “Młodzież w działaniu”, Warszawa,
 • Fundacja Kronenberga, citibank handlowy, raport 2006.
 • Gotowanie w praktyce, pod red. Marta Aniszkiewicz
 • “How SALTO- YOUTH has made a difference…” SALTO- YOUTH network report of activities in 2007
 • Informator adresowy – wybrane organizacje pozarządowe z woj. zachodniopomorskiego, Szczecin 2007,
 • Informator o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Szczecina, Szczecin 2002,
 • Informator o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie zachodniopomorskim, Szczecin 2010
 • Informator o instytucjach rynku pracy – trzeci sektor na lokalnym rynku pracy, Stargard Szczeciński 2007,
 • Informator o organizacjach prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Szczecin 2009,
 • Informator o placówkach pomocowych w zakresie problemów społecznych w Szczecinie
 • Inspirator obywatelski, przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko, pod red. Grzegorza Makowskiego, Filipa Pazderskiego, Warszawa 2011,
 • Jak dobrze przygotować diagnozę? Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2010,
 • Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2009,
 • Kiedy musisz uciekać… UNHCR,
 • Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, Zofia Frączek; Beata Szluz, wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006,
 • Krajowy program działań na rzecz kobiet na lata 2003-2005, Warszawa 2003,
 • Kultura spędzania czasu wolnego mieszkańców Trójmiasta, RCW 2009
 • “Kreatywność to…”- o kreatywności i innowacji, Funadacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu “Mlodzież w działaniu”, Warszawa,
 • Lekcje dla świata-scenariusze z edukacji globalnej, materiały Polskiej Akcji Humanitarnej, Warszawa 2008,
 • Ludzie od dorbych pomysłów, Anna Błaszkiewicz, Warszawa 2010,
 • Materiał pomocniczy dla prowadzących zajęcia na temat uchodźców, Poznań 2001,
 • Mentoring-teoria i praktyka, na przykładzie programu Starszy Brat Starsza Siostra, Fundacja Starszy Brat Starsza Siostra, Warszawa,
 • Międzykulturowość w projektach programu Młodzież w Działaniu.
 • Miejska Infrastruktura Rowerowa, Szczecin 2009,
 • Młodzi o polityce młodzieżowej w regionie Morza Bałtyckiego. Dokumentacja projektu “Krok ku demokracji”
 • Na Mlodzież Patrz. Budowanie dialogu między młodzieżą a samorządem, Stowarzyszenie Polites, Szczecin 2009,
 • Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Magdalena Arczewska, Warszawa 2009
 • Niezbędnik Mejka, czyli jak prowadzić projekt,
 • Notes Europa – przewodnik dla młodzieży i nauczycieli po najciekawszych projektach finansowanych przez UE,
 • Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej, Biała Księga Komisji Europejskiej, 2002,
 • Obywatele czy poddani? Młodzież szkolna a demokracja, M. Zahorska i inni, Warszawa 2009,
 • Od animacji do rewitalizacji społecznej – dialog perspektyw i doświadczeń, Warszawa 2010,
 • Organizacje pozarządowe i władza publiczna-drogi do partnerstwa, Grzegorz Makowski i Tomasz Schimanka, Instytut spraw publicznych, Warszawa 2008,
 • Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, M. Halaszka Kurleto, Warszawa 2008,
 • Organizacja pożytku publicznego. Rozwiązania prawne – funkcjonowanie – rozwój, Małgorzata Halszka Kurleto, Kraków 2008
 • Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Warszawa 2007,
 • Paths to International Cooperation in the youth field,
 • Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście EFS, Warszawa 2006
 • Pomoc Afryce rzeczywistość czy fikcja? modelowacswiat.pl,
 • Polityka Młodzieżowa Unii Europejskiej,
 • Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Marshall B. Rosenberg, Warszawa 2009,
 • Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, red. B. Kromolicka, Toruń 2005,
 • Prawo o stowarzyszeniach, 3. wydanie, Paweł Sarnecki,
 • Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2009,
 • Projekty i programy edukacji obywatelskiej, wybrane programy polskich organizacji pozarządowych, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin, 13 października 2008 r.”Młodzież w działaniu. Raport 2007″,
 • Przemoc NIE!-Miniporadnik jak powiedzieć”nie” przemocy, D. de Saint Mars, Warszawa 2005,
 • Przewodnik po społecznych formach aktywności, Koszalin 2009
 • Przewodnik po zrównoważonym rozwoju, Koszalin 2008.
 • Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce-analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego, Piotr Broda Wysocki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003,
 • Szczecin oczami młodzieży, Szczecin 2006,
 • Społeczeństwo obywatelskie 1998 – 2008, Bogna Wiórka, CBOS, Warszawa 2008,
 • Społeczeństwo obywatelskie, Marta Witkowska, Andrzej Wierzbicki, Warszawa 2005,
 • Sposoby aktywnej edukacji ekologicznej, Wiele Odcieni Zieleni, Koszalin 2008
 • Stowarzyszenia i fundacje, Pawel Saski, Warszawa 2008
 • Stres. Poradnik dla rodziców małych dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje 2008
 • Sytuacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w powiatach woj. zachodniopomorskiego w 2009 roku, WUP Szczecin 2009
 • Trzeci sektor w Unii Europejskiej – przewodnik dla organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2003,
 • Uczestnictwo młodzieży, Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu cz.1, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu “Młodzież w działaniu”, Warszawa,
 • Unia Europejska. Geneza i ewolucja integracji europejskiej, pod redakcją Janusza Ruszkowskiego, tom 1. Ośrodek integracji europejskiej w szczecinie, Szczecin 2000,
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, A. Gluziński, Warszawa 2005
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- komentarz, Jerzy Kopyra, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2005,
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 15 rok pracy dla Polski 1993- 2007
 • W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich, red. Tomasz Kaźmierczak, Warszawa 2008
 • Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji, Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu cz.3, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu “Młodzież w działaniu”, Warszawa,
 • Wybierz różnorodność, Promowanie postaw antydyskryminacyjnych w organizacji, szkole i miejscu pracy, red. Anna Kamińska, Mikuszewo 2007,
 • Zagraniczne migracje zarobkowe. Raport pobadawczy. WUP, Szczecin 2009
 • Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice, Fundacja Dzieci Niczyje 2008
 • Zaradnik rodzica. Podstawowe zasady dobrego komunikowania się z dziećmi, Warszawa 2009,

Opracowania zwarte – rachunkowość NGO

 • Audyt w organizacjach pozarządowych, Adamska – Dutkiewicz K., Warszawa 2005,
 • Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej, rozwiązania praktyczne, Adamska – Dutkiewicz K., Warszawa 2008,
 • Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, Czubakowska K., Winiarska K., Gdańsk 2000,
 • Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych, Michalik A., Warszawa 2004,
 • Rachunkowość organizacji non – profit, Indor – miesięcznik, lipiec 2007,
 • Zamówienia publiczne, Martenka J., Warszawa 2005.

Czasopisma

 • Dialogi – miesięcznik pedagogiczny, numer 6(143) Czerwiec 2010,
 • EKO ZOO – kalendarium, pismo wydawane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – oddział w Szczecinie, numery: XLIV, XLVII, XLVIII, numer specjalny
 • GAZETA.NGO.PL – od numeru 01 (49) 2008 oraz nr 12(36)2006, 09(45)2007, 09(57)2008, 10 (58) 2008, wydanie specjalne 13-20.09.2008, 11 (59) 2008, 12(60) 2008, 01 (61) 2009, 02(62)2009, 03 (63)2009, nr 04(64)2009, nr 05(65)2009, nr 06(66)2009, nr 01(67)2010, nr 02(68)2010, nr 02.2010, nr 03(69)2010, nr 04(70)2010, nr 5(71)2010
 • POMAGAMY, nowoczesne pismo wolontariuszy, numery: 21, 22, 24, 29, 30, 31,
 • Pro Pomerania Nostra, pismo wydawana przez Fundację Forum Gryf, nr 9, grudzień 2008
 • PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI, Pismo US,
  • 2009: 7-9
  • 2008: 1 – 3, 4 – 6, 7 – 9
  • 2007: 4 – 6, 7 – 9, 10 – 12,
  • 2003: 1 – 3, 10 – 12,
  • 2002: 7 – 9.
 • RAZEM – biuletyn Fundacji SBSS, numery: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
 • REFLEKSJE, Zachodniopomorski Miesięcznik Oświatowy, nr 10,
 • SIGNUM – -czasopismo RCW w Poznaniu, nr 1 – 2 i 4 – 5 2007,
 • TRZECI SEKTOR, numery: 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 (Media obywatelskie a organizacje pozarządowe), 15 (Sektor Obywatelski a Kościół)16, 17 oraz Specjalna Angielskojęzyczna edycja Czasopisma, 18, 19, 20, 21, 22, 23, numer specjalny 2010/2011 (Jak współpracować, administracja publiczna-sektor pozarządowy)
 • WOLONTARIAT magazyn ludzi aktywnych, numery: 01/01 2008, 02/02 2008, 03/03 2008, 04/04 2008, 01/05/200, 02/06 2009, 03/07 2009, 04/08 2009, 05/09 2009
 • Igrzyska pozorów #2 Raport monitora olimpijskiego

Materiały metodyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą

 • DELFIN – trening umiejętności poznawczych, E. Noga, Lublin 2004,
 • Folkowa zabawa-integracyjne formy polskich tańców ludowych cz.1, Lucyna i Mirosław Bzowscy,Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2003,
 • Folkowa zabawa-integracyjne formy polskich tańców ludowych cz.2, Lucyna i Mirosław Bzowscy,Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2003,
 • Grupa i Zabawa – kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
  • 2002: 1 ? 2
  • 2001: 3, 4
  • 2000: 1, 2
  • 1999: 1, 3, 4
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży cz. 1, K. W. Vopel, Kielce 1999,
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży cz. 2, K. W. Vopel, Kielce 2003,
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży cz. 4, K. W. Vopel, Kielce 2003,
 • Gry i zabawy w edukacji europejskiej, Płock 2003,
 • Jak Dawid tańczyć chcę-tańce integracyjne oparte na fabule biblijnej, Izabela Wójcik i Justyna Wójcik,Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2003,
 • Klanza w czasie wolnym – materiały metodyczne: 1/2003, 1, 2/2004, 2/2005,
 • Klanza w szkole – materiały metodyczne: 1/2003, 1, 2/2003, 1, 2/2005
 • Klanza w zabawie i edukacji dzieci – materiały metodyczne: 2/2004, 2/2005,
 • Latające babcie – dzieciom, Łódź 2010
 • Mowa i zabawa-program terapeutyczno-stymulacyjny dla dzieci z problemami w mówieniu, Elżbieta Chilińska-Karpowicz, Agnieszka Jaworska, Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2005,
 • Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą, U. Bissinger – Ćwierz, Lublin 2002,
 • Muzyka i ruch dla każdego, U. Bissinger – Ćwierz, Lublin 2000,
 • Płytka wyobraźnia to kalectwo – ramowy scenariusz zajęć edukacyjnych, Warszawa 2005,
 • Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom – lekcje j. polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum, red. G. Wiśniewska, Lublin 2001,
 • Quizy muzyczne, U. Bissinger – Ćwierz, Lublin 2000,
 • Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży, A. Nowosiadły, Warszawa 2006,Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. 1, L. Gęca, Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2003,
 • Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. 2, L. Gęca, Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2003,
 • Tańczymy razem, formy integracyjne i sceniczne wybranych tańców narodowych i regionalnych, Lublin 1999,
 • Uczymy się bawiąc – klasa III, L. Bzowska, R. Kownacka, Lublin 2002,
 • Uczymy się bawiąc – klasa II, L. Bzowska, R. Kownacka, Lublin 2006,
 • Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, red. E. Kędzior – Niczyporuk, Lublin 2003,
 • Zabawy plastyczne, odkrywamy dary natury, L. C. Martin, Warszawa 2004,
 • Strategia postępowania z dziećmi z autyzmem, E. Wiekiera, Kraków 2008.

Profilaktyka Zdrowotna

 • Materiały informacyjne o Płodowym Zespole Alkoholowym FAS dla lekarzy, Ciąża i alkohol. W trosce o Twoje dziecko,
 • Alkoholizm i narkomania, Warszawa 2008,
 • Narkomania. Informator na temat placówek udzielajacych pomocy osobom z problemem narkotykowym, Warszawa 2007,
 • Profilaktyka na co dzień. Alkohol w życiu nastolatków, A. Karasowska, Warszawa 2009,
 • Monitorowanie narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym, Warszawa 2007,
 • Dajmy szansę niewidomym i słabowidzącym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli, Szczecin 2010,

DO WYPOŻYCZENIA:

Opracowania zwarte

 • W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich, red. Tomasz Kaźmierczak, Warszawa 2008

 Seria Warto Wiedzieć Więcej

 • Inwestycje finansowe organizacji pozarządowej
 • Jak napisać statut fundacji
 • Jak założyć fundację
 • Jak założyć stowarzyszenie?
 • Jak napisać statut stowarzyszenia
 • Jak zostać organizacją pożytku publicznego
 • Kontrola i nadzór NGO’s
 • KRS a fundacje i stowarzyszenia
 • O projekcie i wniosku… dla początkujących i tych, którzy chcą uporządkować wiedzę
 • Podstawowe fakty o NGO’s – 2006
 • Podstawy zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Senior, osoba niepełnosprawna i poborowy jako pracownicy NGO?s
 • Zakończenie działalności NGO
 • Zbiórki publiczne

Pakiety szkoleniowe Programu Młodzież w Działaniu

 • Zarządzanie projektem,
 • Fundusze i zarządzanie finansami,
 • Integracja społeczna,
 • Zarządzanie organizacją,
 • Wolontariat międzynarodowy,
 • Zasadnicze elementy szkolenia.

Materiały multimedialne:

 • To feel at home, Integration of Refugees in Europe-kaseta VHS o edukacji formalnej i poza formalnej,
 • “Edukacja dla Integracji- Partnerstwo na Rzecz Uchodźców”, Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, płyta CD.