III Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu. Zgłoś reprezentację szkoły już dziś.

15-11-2019

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie, Stowarzyszenie POLITES i Regionalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza uczennice i uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych  oraz uczennice i uczniów szkół ponadpodstawowych razem z opiekunami do udziału w:

III Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu

 Wybieram Wolontariat

3 grudnia 2019r. godz. 10:00-15:00

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki

ul. Złotowska 86, Szczecin

 

Patronat honorowy nad obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pod hasłem #Wybieram Wolontariat (2-7 grudnia 2019 r.) pełni Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz.

Celem Forum jest tworzenie miejsca do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami, prezentacja zrealizowanych działań, zdobywanie wiedzy, nawiązanie kontaktów  oraz wyróżnienie najcenniejszych inicjatyw zrealizowanych przez uczennice, uczniów i nauczycieli. Forum to przestrzeń inspiracji, doskonalenia umiejętności w zakresie działalności społecznej w lokalnym środowisku.

Do udziału w Forum zapraszamy grupy uczniów z opiekunem, którzy zrealizowali działanie społeczne, wolontariackie, na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z każdej szkoły  może zgłosić się reprezentacja – troje uczniów i jeden opiekun. Każda z grup w zgłoszeniu wysyła opis jednego działania / projektu wolontariackiego, jaki zrealizowała lub realizuje. Opis powinien mieścić się w przedziale 1500-2500 znaków ze spacjami. Przesłane materiały zostaną wykorzystane w publikacji.

Nowa formuła Giełdy Dobrych Praktyk! Podczas tegorocznej edycji Forum działania zrealizowane przez grupy szkolne będą prezentowane w formie przestrzennych plansz. Prosimy aby grupy przygotowały i zabrały ze sobą na Forum materiały przedstawiające swój projekt/ działanie. Przykładowo: wydrukowane teksty, zdjęcia, grafiki,  rysunki oraz inne materiały z działań i rekwizyty, itp. Do dyspozycji uczestników będą  wielkoformatowe kartonowe plansze, taśmy, nożyczki, kleje, kolorowy papier, pisaki. Zadaniem wszystkich grup będzie przygotowanie w określonym czasie ( ok. 15 min) swojego stanowiska.

Podczas giełdy przez ok 60 min. wszystkie grupy równocześnie będą prezentować swoje działania na swoich stanowiskach.  Z czteroosobowej reprezentacji szkolnej, dwie osoby będą prezentować działanie, a pozostałe dwie będą poznawać działania innych zespołów, po czym nastąpi zmiana, tak aby wszyscy uczestnicy Forum, zarówno prezentowali swoje działania, jak i zapoznali się ze wszystkimi inicjatywami. Każdy uczestnik Forum zagłosuje na  wybrane działanie.

Program III Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu:

Od 9:00 rejestracja

10:00 Otwarcie III Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu

Giełda dobrych praktyk

12: 30 Warsztaty:

  1. Gry i zabawy – animacja czasu wolnego
  2. Na własnym podwórku- animacja społeczności lokalnej
  3. Rozwój kompetencji w pracy wolontariackiej
  4. Trudne sprawy – warsztat o komunikacji
  5. Korpus Solidarności – warsztat dla nauczycieli

14:00 FINAŁ giełdy

 

Podczas Forum będzie przerwa obiadowa. Organizator zapewnia obiady.

Aby zgłosić reprezentację Państwa szkoły należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 listopada. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Z zakwalifikowanymi szkołami skontaktujemy się e-mailowo i telefonicznie.

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Biały, Katarzyna Michałek – tel. 91 450 11 46, e-mail: biuro@polites.org.pl

 

Opiekunów zgłaszających reprezentacje szkół informujemy, że:

1.         Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „POLITES”, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19/205

2.         Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@polites.org.pl

3.         Przetwarzanie danych jest niezbędne do organizacji Forum Wolontariatu i realizacji działań Regionalnego Centrum Wolontariatu.

4.         Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5.         Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.         Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia oraz po jego zakończeniu  przez  okres  5 lat.

7.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.         Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest niezbędne do realizacji zawartego porozumienia na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

9.         Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu