List otwarty do Nauczycielek i Nauczycieli

29-04-2019

    Odczuwamy strajk. Jako członkowie Stowarzyszenia POLITES i pracownicy Regionalnego Centrum Wolontariatu pragniemy wyrazić nasz głos w sprawie ważnej dla wszystkich, bo każdy był w szkole, a wielu  nadal uczestniczy w systemie edukacji, choćby pośrednio jako rodzic. Jednak nie będzie tu generalizacji czy wypowiadania się w imieniu ogółu. Nie mamy złotych i szybkich recept, choć jesteśmy świadomi, że system edukacji wymaga zmian, dzięki którym każda szkoła w naszym kraju może być miejscem przyjaznym, umożliwiającym zdobywanie wiedzy, umiejętności, towarzyszącym i wspierającym każdego ucznia, tworzącym społeczności uczące się, w których każdy człowiek traktowany jest z godnością i szacunkiem.  Chcemy przedstawić naszą perspektywę, a przede wszystkim, w tym trudnym dla nauczycieli czasie powiedzieć:

 Nauczyciele, Nauczycielki, Pedagodzy,

   składamy wyrazy uznania i szacunku za Waszą pracę. Jesteśmy Stowarzyszeniem, które jako misję obrało budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a jako drogę wolontariat. Dziękujemy Wam, za to, że jesteście razem z nami na tej drodze i nieustannie pokazuje ją młodym ludziom. Wielu z nich dzięki Waszej zachęcie, inspiracji czy po prostu udzieleniu informacji decyduje się na wolontariat, realizując działania pożyteczne dla lokalnej społeczności, pomagając    i wspierając dzieci, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, opiekując się zwierzętami, działając na rzecz rozwiązania różnych społecznych problemów czy w różnych obszarach; sportu, kultury, ekologii, promując aktywny tryb życia.

Działamy w obszarze edukacji pozaformalnej. Dzięki Wam, informacje o możliwościach społecznego zaangażowania, udziału w warsztatach kulturowych, językowych, międzypokoleniowych, docierają do młodych ludzi. Bez Was jest nam trudniej. Szanując i rozumiejąc, trudne także dla Was, decyzje, dziękujemy Wam za Waszą pracę. Mamy niezwykłą przyjemność współpracować z wieloma nauczycielami ze Szczecina i z Pomorza Zachodniego. Wielu z Was prowadzi Szkolne Kluby Wolontariatu, angażuje siebie, uczniów i uczennice do zbiórek, akcji społecznych, działań pomocowych. Mamy świadomość, że Wasza praca związana z wolontariatem jest najczęściej realizowana „po godzinach”, często w weekendy i ferie. To praca  nieodpłatna, wymagająca udziału w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach. To dzięki efektywnej i skutecznej współpracy z nauczycielami z powodzeniem realizujemy wiele projektów, jak chociażby Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu, Godzina dla Szczecina i Godzina dla Twojej Miejscowości, Szybka Randka    z Wolontariatem, NieWielki Festiwal Wolontariatu.W każdym z nich biorą udział bardzo liczne grupy dzieci, młodzieży, które niosą pomoc, a Wy ich w tym wspieracie, opiekujecie się nimi. To Wy, nauczyciele gościcie europejskich wolontariuszy i pozwalacie im się uczyć, a swoim podopiecznym umożliwiacie poznanie innych kultur i języków obcych. To Wy  odpowiadacie na nasze liczne maile i telefony. To na Was możemy liczyć. To Wy przekazujecie młodym ludziom informacje o możliwościach niesienia pomocy, działania dla innych i rozwijania siebie. To Wy inspirujecie, zachęcacie, motywujecie, integrujecie. To Wy uczycie prawdziwie, w działaniu, pokazując, uczniom i uczennicom wspólny proces      i efekt. To Wy umożliwiacie młodym ludziom wzrastanie, jesteście otwarci na różne idee, często zarażacie pasją, a swoją postawą pokazujecie, że, mimo różnic, szanując się nawzajem, można działać na rzecz dobra wspólnego i troszczyć się  o ludzi i miejsce, w którym żyjemy.

 Dziękujemy! Jesteśmy i będziemy z Wami. Życzymy Wam wytrwałości, siły, w realizacji wymagającej, ale jednej z najbardziej wartościowych  i potrzebnych misji – edukacji!

 

PS. W trakcie pisania tego listu dotarła do nas informacja o zawieszeniu strajku.