Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności

W dniach 28.04 – 19. 05. 2023 r. zapraszamy do składania wniosków w konkursie pn. „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” , które realizowane będą przez zespoły wolontariuszy. 

W ramach konkursu możemy dofinansować inicjatywy wolontariuszy Korpusu Solidarności o wartości od 500 do maksymalnie 1000 zł. 

Zależy nam na wspieraniu różnorodnych inicjatyw, działań oddolnych, zaproponowanych przez grupy wolontariuszy działających z Liderem (osobą dorosłą). min.

 • działania na rzecz instytucji kultury, 
 • wsparcie instytucji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych,
 • działania wspierające społeczności lokalne,
 • wszelkie akcje mające na celu promocję wolontariatu , oraz jego wzmocnienie,
 • wszelkie które pozwolą na realizację działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń cennych w działaniach wolontariusza,
 • przykłady działań – piknik sąsiedzki, akcja promocyjna wolontariatu, spotkanie które zmotywuje innych do działania w wolontariacie, wystawa plenerowa dobrych praktyk pomocowych, wspólne robienie innych fantastycznych rzeczy które są ważne i potrzebne, działania na rzecz zwierząt ( domowych, pszczół, ptaków itp), czekamy na wasze niesamowite pomysły! Sprawdźcie, zapytajcie mieszkańców co możecie zrobić? Czasami wystarczy po prostu słuchać.

Wyróżnij się – niech WASZE działanie pokaże jaką MOC mają Wolontariaty!

Ważne jest dla nas wspieranie grup i organizacji, które działają na zasadach samoorganizacji, podejmują decyzje, wspólnie o nich dyskutując, a także są aktywne w ramach konkretnej społeczności lokalnej.

Środki z mini grantu można przeznaczyć na dowolne wpisujące się w powyższe cele działania. 

Informujemy, że warunkiem przyjęcia wniosku jest zarejestrowanie w SOW (System Obsługi Wolontariatu) jako wolontariusz CO NAJMNIEJ Lidera grupy. 

Harmonogram realizacji konkursu na mini granty:

 • 28.04 – 19.05.2023 (do godz. 17.00) – składanie wniosków,
 • 26.05.2023 – ogłoszenie wyników,
 • do 5.06.2023– podpisanie umów grantowych,
 • od 6.06.2023 do 31.10.2023 realizacja grantów,
 • 18.07.2023, 21.09.2023 – spotkania Liderów,
 • do 15.11.2023 – rozliczanie grantów wg. umowy.

W roku 2023 w ramach konkursu, Stowarzyszenie POLITES jako Partner Regionalny Korpusu Solidarności, dofinansuje minimum 8 inicjatyw o łącznej wartości 8000 zł. Skupiamy się przede wszystkich na działaniach oddolnych, które będą promować wartości wolontariatu jako realizacji działań na rzecz innych i wynikających z potrzeby aktywności. W ramach programu o mikrodotację mogą ubiegać się zespoły wolontariuszy z terenu województwa zachodniopomorskiego, które zamieszkują teren województwa oraz planują działania na terenie województwa. Na czele zespołu musi stać Lider Zespołu – osoba pełnoletnia, która posiada aktywne konto w systemie SOW – System Obsługi Wolontariatu tj. platforma internetowa, która służy do rejestracji ofert wolontariatu oraz członków Korpusu Solidarności – Wolontariuszy Korpusu Solidarności.

 • Sposób złożenia wniosków: 

przesłanie/ dostarczenie wypełnionego i podpisanego wniosku na adres Stowarzyszenia (Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/206, 70-205 Szczecin) lub na adres e-mail biuro@polites.org.pl do ostatniego dnia naboru do godziny 17:00. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Uprawnione osoby: 

zespoły wolontariuszy z terenu województwa zachodniopomorskiego, wspierane przez dorosłego  Lidera Zespołu, miejscem  zamieszkania uczestników jest województwo zachodniopomorskie

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Regulaminie Konkursu. Zapraszamy do składania ofert/ wniosków na realizację mini grantów w dniach 28.04 – 19. 05. 2023 r. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt dla osób chętnych do zgłoszenia wniosku w konkursie: Magdalena Wlazło, telefon, 888-709-878, e-mail: biuro@polites.org.pl 

Dokumenty dla wnioskujących w konkursie: 

Regulamin konkursu „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności – województwo zachodniopomorskie” 2023  [pdf.] 

Wniosek o mini grant  [pdf.]  docx.

Wniosek o mini grant – instrukcja wypełniania  [pdf.] 

Karta oceny wniosku o mini granty  [pdf.] 

Sprawozdanie z realizacji mini grantu  [pdf.] docx.

Zobacz również