Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu | Współpraca z wolontariuszami od A do Z | 19 marca 

Stowarzyszenie POLITES oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie zaprasza na szkolenie Współpraca z wolontariuszami od A do Z

Szkolenie odbędzie się 19 marca (wtorek), w godz. 9:00-16:00  

Miejsce: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, Szczecin 

Osoby prowadzące: Ania Biały i Kasia Michałek 

Szkolenie skierowane jest do osób z organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych (takich jak szkoły, przedszkola, DPSy, domy kultury, biblioteki), które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich organizacjach i instytucjach.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:  

  • prawne aspekty wolontariatu,  
  • rekrutacja wolontariuszy,  
  • planowanie pracy wolontariuszy,  
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,  
  • współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.  

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 18 marca, do godz. 12:00.  

Informacje dodatkowe na temat szkolenia: 

  • szkolenie jest nieodpłatne  
  • szkolenie jest skierowane do osób ze Szczecina oraz z terenu województwa zachodniopomorskiego  
  • uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. 
  •  Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lista uczestników na szkolenie została zamknięta.

Zobacz również