Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu: Współpraca z wolontariuszami od A do Z

29-09-2020


Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie zaprasza na szkolenie Współpraca z wolontariuszami od A do
Z

Uwaga! Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Clickmeeting

15 października (czwartek) godz. 10:00-14:00

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszkami i wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestniczki i uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszkami i wolontariuszami w swoich placówkach.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

– aspekty prawne dotyczące wolontariatu,

– rekrutacja wolontariuszek i wolontariuszy,

– planowanie pracy wolontariuszek i wolontariuszy,

– motywowanie oraz nagradzanie wolontariuszek i wolontariuszy,

– współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 14 października do godz. 12:00.

Informacje na temat szkolenia:

• szkolenie jest nieodpłatne;

• szkolenie skierowane jest do osób zarówno ze Szczecina jak i z terenu województwa zachodniopomorskiego

Liczba wolnych miejsc: 7 Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy uzupełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny: TUTAJ

  • Uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Uwaga! Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Clickmeeting

Osoby prowadzące: Ania Biały i Kasia Michałek

Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Szczecin oraz ze środków otrzymanych z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.