Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu: Współpraca z wolontariuszami od A do Z

29-10-2019

Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszenie POLITES zapraszają na bezpłatne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu pn. „Współpraca z wolontariuszami od A do Z”

18 listopada (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 15:00

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki
publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne
do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
  • rekrutacja wolontariuszy, przedstawienie Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW)
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
  • czym jest i jak działa Korpus Solidarności,
  • na czym polega specyfika wolontariatu z uwzględnieniem wolontariatu długoterminowego,
  • współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Osoby prowadzące: Ewelina Sobecka i Katarzyna Michałek

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy TUTAJ