Szkolenie dla opiekunów szkolnych klubów wolontariusza “Wolontariat w szkole”

18-09-2018

Szkolenie dla opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariusza „Wolontariat w szkole”

2 października 2018 r., godz. 9:00-16:00

Stowarzyszenie POLITES

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących placówki oświatowe, które zainteresowane są organizowaniem oraz prowadzeniem Szkolnych Klubów Wolontariusza.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

– aspekty prawne dotyczące wolontariatu  w szkole,

– formalności, dokumentacja, analiza potrzeb środowiska lokalnego, tworzenie planu pracy oraz regulaminu SKW,

– rekrutacja wolontariuszy,

– praca z grupą wolontariuszy, 

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy.

Termin szkolenia:  2 października (wtorek) 2018 r., godz. 9:00-16:00, Stowarzyszenie POLITES 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie znajduje się TUTAJ 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: Anna Biały, Katarzyna Michałek, tel. 91 450 11 46,

e-mail:biuro@polites.org.pl